JAKUB GOJNY

Z radością prezentujemy kolejnego Absolwenta miesiąca 🥰Nazywam się Jakub Gojny, jestem podwójnym absolwentem Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku. Początkowo ukończyłem urszulańskie gimnazjum a następnie liceum w 2013 roku. Do liceum uczęszczałem na profil biologiczno-chemiczny. Po szkole średniej wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie po latach formacji w 2019 roku przyjąłem święcenia kapłańskie. Myśl o tym, aby pójść do seminarium, nie dawała mi jednak spokoju. W klasie maturalnej podjąłem ostateczną decyzję. Do samego końca wszystkim mówiłem, że idę na AWF, byłem na biol-chemie, więc to nie podpadało. Przyznałem się dopiero po złożeniu papierów do WŚŚD, czyli gdzieś na początku lipca. Interesuję się sportami ekstremalnymi, jazdą na hulajnodze, narciarstwem zjazdowym, motoryzacją, majsterkowaniem. W wolnych chwilach prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży z bezpiecznego poruszania się na hulajnodze w ruchu drogowym. Obecnie posługuje w Radlinie, od zeszłego roku studiuje prawo kanoniczne na UKSW w Warszawie i każdego dnia staram się dostrzegać dobro, chociażby te najmniejsze.
W tym wszystkim towarzyszy mi werset z Pisma Świętego „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” z Listu św. Pawła do Filipian. Jeżeli Bóg nas do czegoś wzywa, daje nam ku temu odpowiednie wyposażenie. On jest Tym, który daje mi siły, który uzdalnia, obdarza talentami, a wszystko po to, aby Mu służyć.