Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

442

W dniu 10 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń rekrutacyjnych w budynku szkoły (ul. 3 Maja 22, Rybnik) lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Rybniku na rok szkolny 2019/2020.

W terminie do dnia 17 kwietnia 2019r. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania ich dziecka do szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

24 kwietnia 2019r. zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń lista przyjętych.

Spotkanie dla Rodziców kandydatów przyjętych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR odbędzie się 10 czerwca 2019r. o godz. 17.00 w budynku szkolnym (aula).