Informacje dotyczące matury w roku szkolnym 2022/2023

Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 (https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzaminmaturalnywformule2023/materialydodatkowe/), w tym:

  1. informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.,
  2. komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.,
  3. przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  4. arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),
  5. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.

zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,

przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego,

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

6. zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,

7. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
elementy analizy statystycznej w biologii,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

8. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
dwa opracowania dotyczące elektrochemii,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

9. materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

Informacje dotyczące matury w roku szkolnym 2022/2023:

https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzaminmaturalnywformule2023/harmonogramkomunikatyiinformacje/

Informacje dotyczące matury od roku 2015:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/2022 0819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf