czwartek, 20.06.2024
Od 01 czerwca 2020 roku będą się w naszej szkole podstawowej (tak, jak w pozostałych szkołach rybnickich) odbywały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, których rodzice muszą podjąć pracę. Sytuacja w Rybniku jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń w ostatnim czasie (i wynosi ponad 600). Apeluję, by Państwo rozsądnie i z ogromną odpowiedzialnością za zdrowie swoich dzieci i innych członków rodziny, podejmowali decyzję o udziale dziecka w zajęciach. Jeśli nie jest to ABSOLUTNIE KONIECZNE proszę, by Państwo nie przysyłali dziecka do szkoły!

Procedury COVID-19

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

Oświadczenie dla rodzica

Deklaracja dla rodziców

Nowości w naszej szkole

Szkoła Podstawowa

Skip to content