Historia Tańca – w pigułce

Marysia Gęsicka zaprosiła swoją klasę 2c LO z wychowawczynią s. Benedyktą na spektakl taneczny. 11 czerwca Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda (Figielek, Dancing Queens, Error) przedstawił ruchem, światłem i muzyką Historię Tańca – w pigułce. Gratulujemy p. Magdalenie Makosz (reżyser/choreograf tańca), która przygotowania dzieci i młodzieży do występu, a naszej Marysi z LO ogromnego zaangażowania w tworzenie pozytywnej atmosfery w Zespole i podzielenia się z nami swoim talentem.