Goście z Mazamet we Francji

14 czerwca 2024 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Francji, która przyjechała do Rybnika na zaproszenie Urzędu Miasta w ramach obchodów Dni Rybnika. W skład delegacji wchodzili: prezydent miasta Mazamet, pracownicy Urzędu Miasta i przewodniczący Stowarzyszenia Rybnik – Mazamet p. Jacques Beaulieu z żoną Nicole. Szczególnie p. Beaulieu (wieloletni  dyrektor szkoły Jeanne d’Arc w Mazamet) jest bliski naszej szkole.  To właśnie dzięki niemu w latach 80 rozpoczęła się ponad 20-letnia wymiana pomiędzy szkołą w Mazamet a i wtedy jeszcze Prywatnym Żeńskim Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku.

Goście z Francji spotkali się z p. Dyrektor, Siostrą Przełożoną a także zwiedzili szkołę. Szczególnie sympatycznym akcentem było spotkanie z uczniami klas 1-3 SP, którzy zaśpiewali dla gości piosenkę „Bonjour, bonjour…”