“GDY GASNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIA – 13 GRUDNIA 1981- PAMIĘTAMY”.

173

Szkolne miejsce pamięci  w ramach projektu “GDY GASNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIA – 13 GRUDNIA 1981- PAMIĘTAMY”.