Erasmus plus – spotkanie w Bochum

552

Grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielkami, p. A.Piasecką i p. A Trella-Leśnik uczestniczyła w programie Erasmus plus. Wymiana odbyła się w dniach 25-31 marca w niemieckim mieście Bochum w szkole Erich Kastner Schule. W programie brali również udział uczniowie z Hiszpanii. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w zakresie energii odnawialnej, ratowania i dbania o środowisko oraz brali udział w warsztatach. Uczniowie odwiedzili też wystawę w Oberhausen zatytułowaną The Fragile Paradisepoświęconą problemom naszej planety oraz drugą wystawę Foodprints w muzeum DASA w Dortmundzie. W czasie pobytu w Niemczech nie zabrakło też zajęć artystycznych oraz prac w plenerze – zazielenienie terenów wokół szkoły. Uczniowie zawarli nowe znajomości, mieli możliwość poznania niemieckiej kultury i obyczajów. Z pewnością czas ten zostanie na długo w pamięci uczestników projektu.