Egzamin wystartował!

Jak mówi stare przysłowie:”Bez Boga ani do proga”, dlatego nasi ósmoklasiści mszą świętą rozpoczęli swoje egzaminacyjne zmagania. Wszystkim życzymy światła Ducha Świętego, pokoju serca i „uwolnienia” wszystkich intelektualnych zakamarków!