Dzień Świętości Życia

999

25 marca – Zwiastowanie Pańskie to Dzień Świętości Życia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączają się różne akcje służące trosce o życie każdego człowieka. Poniżej zamieszczamy podziękowanie za włączenie się w akcję “Paczuszka dla maluszka” oraz prace naszych uczniów wysłane na konkurs “Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Dziękujemy też wszystkim, którzy zdecydowali się w tym roku podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Materiały pomocne (przyrzeczenie i modlitwa codzienna) znajdziecie w Aplikacji Adoptuj Życie lub poniżej.

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji (do odmówienia w dniu rozpoczęcia Duchowej Adopcji)

Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego