Dzień postaci z książki

136

Coroczny dzień postaci z książki ma zawsze rzeszę wielbicieli. Na korytarzach naszej szkoły tego dnia można było spotkać roześmiane postacie z bajek, lektur, powieści science-fiction i innych niesamowitych książek. Widać było, że każdy bez wyjątku czyta książki.
Kto czyta książki, żyje podwójnie pisał Umberto Eco.