Dzień Maseczki Literackiej – WYNIKI konkursu

Maseczki Literackie oceniało 10 jurorów. Do punktów przyznanych przez jury dodano głosy publiczności.

Najwięcej punktów uzyskała Zofia z klasy 2a SP (zdjęcie 33)
Drugie miejsce zajął Igor z klasy 6a SP (zdjęcie 13)
Trzecie miejsce: Maja z 5a SP (zdjęcie 21)

Wyróżnienia:
Siostra Bernardeta, Panie Monika i Izabela (zdjęcie 37)
Hanna z 3b SP (zdjęcie 34)

Wielkie BRAWA!!

Jurorom i społeczności ZSU podobały się też zdjęcia o numerach:
54, 12, 53, 52, 46, 55, 57, 18, 31, 50, 39, 41 i 43

Nagrodzone zdjęcia można zobaczyć w prezentacji, która podsumowuje tegoroczne obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole. Pokaz ten będzie uzupełniony o zdjęcia laureatów poszczególnych konkursów z dyplomami: