Dziękujemy i prosimy!

Szanowni Państwo,
w ubiegłym roku prosiłyśmy o odpis 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz Zespołu Szkół Urszulańskich.
Miło nam poinformować Państwa, że uzbieraliśmy 7.117, 84 zł i za tę kwotę została zakupiona tablica interaktywna.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRZEKAZANY DAR!

Przy tej okazji ośmielamy się prosić Państwa o podobny gest (odpis 1,5 % podatku dochodowego) także w tym roku, ponieważ sprzęty się zużywają, zatem stale trzeba
je wymieniać i uzupełniać, by  móc efektywnie z nich korzystać podczas zajęć lekcyjnych.
W przyszłości planujemy również remont i  modernizację boiska. Dużych nakładów wymagają także inwestycje mające na celu podniesienie bezpieczeństwa p. pożarowego.

W tym roku mają Państwo możliwości odpisania na potrzeby szkoły (za pośrednictwem Stowarzyszenia SUMINA)  –  1,5% podatku oraz składania darowizn.

Odpis z 1,5% podatku:
W rozliczeniu podatkowym muszą Państwo wpisać
KRS Stowarzyszenia: 0000257288
nazwa celu szczegółowego: URSZULANKI

przy darowiznach – wpłata na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
BNP Paribas Oddział w Raciborzu nr 40 2030 0045 1110 0000 0218 9160
z opisem “darowizna na cele pożytku publicznego – Urszulanki”

Za życzliwą odpowiedź na naszą prośbę już teraz serdecznie dziękujemy.