„Bajeczni adwokaci” – jak rozwiązywać spory

Projekt edukacyjny „Bajeczni adwokaci” ma na celu upowszechnianie wiedzy
o zawodzie adwokata – oraz propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzięki Pani Patrycji – mamie Feliksa, wzięliśmy udział w jego drugiej edycji. Pani Patrycja przeczytała  bajkę i przedstawiła Misię Adwokatkę, a dzieci zaciekawione jej historią i historią mieszkańców bajkowego lasu, dowiedzieli się: jak rozwiązywać spory, dlaczego ważne jest, żeby odpowiadać na oficjalne pisma, jak wygląda rozprawa w sądzie i jakie role pełnią sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i strażnicy leśni, jakie zagrożenia stanowią nielegalne wysypiska, oraz jak istotne jest wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach. Na zakończenie spotkania każda klasa otrzymała egzemplarz książki, aby dzieci
mogły wracać do jej lektury i samodzielnie przeczytać książkę.
Dziękujemy za tak ciekawe przedstawienie zawodu adwokata.