Apel różańcowy w SP

77

Zaczęliśmy miesiąc październik. Miesiąc szczególnie oddany opiece Maryi i modlitwie różańcowej. Oddaliśmy się pod jej opiekę i polecamy w każdym dniu jej wstawiennictwu. Klasa IV B, wraz z p. Dawidem Trellą wprowadziła nas w przeżywanie miesiąca prowadząc modlitwę różańcową.