1. miejsce w Rybniku i 126. w Polsce❗❗❗

Nasza Szkoła Podstawowa w rankingu Wasza Edukacja zajęła:
1. miejsce w Rybniku,
4. miejsce w województwie śląskim
i zaszczytne
126. miejsce w Polsce❗

Rankingu dokonano na podstawie wszechstronnej oceny, uwzględniającej zarówno wyniki egzaminu ósmoklasisty, jak i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty”.