Wirusoochrona w klasach I – III

248

Uczniowie klas I – III wzięli udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”  z inicjatywy Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne, podczas których uczniowie przypomnieli sobie o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz zwrócona została uwaga na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów. Dzieci chętnie brały udział w dyskusji, rozwiązywały krzyżówki i kolorowały specjalnie dla nich przygotowane kolorowanki.