1% podatku na Zespół Szkół Urszulańskich

2465

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

W mijającym roku z odpisów od podatku przekazanych na naszą rzecz uzyskaliśmy sumę prawie 9000 zł, serdecznie dziękujemy! Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz wymianę zużytych już tablic multimedialnych. W przyszłości planujemy remont i  modernizację nawierzchni boiska, a także remont sali S. Dużych nakładów wymagają także inwestycje mające na celu podniesienie bezpieczeństwa p. pożarowego. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować wyzwania inwestycyjne, by Szkoła urszulańska w Rybniku jak najlepiej odpowiadała na potrzeby  uczniów.

Prosimy również o zachęcanie przyjaciół i znajomych, by wsparli nasze plany – wszystkie środki uzyskane z odpisu 1% przeznaczymy na poprawę warunków nauki Państwa dzieci Dotarcie z informacją do jak największej grupy osób oraz pozyskanie wielu darczyńców, którzy są gotowi wspierać naszą pracę, pozwoli nam na realizację modernizacji w jak najkrótszym czasie.

Możliwości odpisania na naszą szkołę (za pośrednictwem Stowarzyszenia SUMINA) z 1% podatku oraz darowizn.

Odpis z 1% podatku:
W rozliczeniu podatkowym muszą Państwo wpisać
KRS Stowarzyszenia: 0000257288
nazwa celu szczegółowego: URSZULANKI

przy darowiznach – wpłata na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
BNP Paribas Oddział w Raciborzu nr 40 2030 0045 1110 0000 0218 9160
z opisem “darowizna na cele pożytku publicznego – Urszulanki”

Za odpowiedź na nasza prośbę serdecznie dziękujemy