1% podatku na Zespół Szkół Urszulańskich

1219

Szanowni Państwo!
Przekazuję informacje szczegółowe na temat możliwości odpisania na naszą szkołę (za pośrednictwem Stowarzyszenia SUMINA) z 1% podatku oraz darowizn.

Odpis z 1% podatku:
W rozliczeniu podatkowym muszą Państwo wpisać
KRS Stowarzyszenia: 0000257288
nazwa celu szczegółowego: URSZULANKI

przy darowiznach – wpłata na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
BNP Paribas Oddział w Raciborzu nr 40 2030 0045 1110 0000 0218 9160
z opisem “darowizna na cele pożytku publicznego – Urszulanki”

Proszę o rozpropagowanie tej akcji wsparcia naszej szkoły.
Pozdrawiam serdecznie!
s. Arleta Duszyńska