1% podatku na Zespół Szkół Urszulańskich

Informacja o zebranych środkach w ramach akcji przekazywania 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Szanowni Państwo!

W związku ze znaczną liczbą zapytań rodziców, dotyczących środków zebranych w ramach akcji przekazywania 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, uprzejmie informujemy, że na subkonto Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w Mysłowicach, wpłynęła od Państwa łączna kwota 33.018,40 zł. Za każdą przekazaną sumę serdecznie Państwu dziękujemy!

Niemniej jednak, jesteśmy zaniepokojeni postawą przedstawicieli Stowarzyszenia, którzy do dnia dzisiejszego nie przekazali na rzecz szkoły należnej kwoty, zebranej w ramach przekazywanego przez Państwa na rzecz szkoły 1% podatku. Co więcej, z pracownikami Stowarzyszenia nie mamy żadnego kontaktu, ponieważ nie odbierają oni od nas telefonów, jak również nie reagują na kierowaną do nich korespondencję.

Wobec faktu zaistnienia nieprawidłowości po stronie Stowarzyszenia, szkoła skorzystała z przewidzianego w umowie trybu reklamacyjnego. Niestety przedstawiciele Stowarzyszenia nie ustosunkowali się do wniesionych przez szkołę zastrzeżeń.

Z uzyskanych przez szkołę informacji wynika, że organ kontrolujący Stowarzyszenie, w osobie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wyniku podjętych działań nadzorczych wystosował wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w Mysłowicach. Powyższe oznacza, że Stowarzyszenie utraci możliwość organizowania zbiórek pieniędzy ze środków przekazywanych w ramach 1% podatku.

Do dnia dzisiejszego szkoła nie otrzymała należnych jej środków.

Szkoła rozważa podjęcie dalszych kroków prawnych, celem odzyskania należnych jej środków, pochodzących z przekazywanego przez Państwa 1% podatku.

O postępach w tej sprawie, będziemy Państwa informować.

Dyrekcja Zespołu Szkół Urszulańskich

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu dane kontaktowe do Stowarzyszenia „Przyjazna szkoła”, z którym podpisaliśmy umowę. Cała zebrana kwota z 1% podatku będzie do wykorzystania przez nasza szkołę. Zbieramy te fundusze na remont budynku SP dla klas IV-VI.

W deklaracji PIT należy wypełnić:
numer KRS 0000031762
cel szczegółowy: 600000060629, Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Gdyby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się czegoś więcej – zapraszamy na stronę Stowarzyszenia: http://www.ps.org.pl/

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!