ZSU na Facebooku

Srebrna Szkoła 2018

 Publiczne Liceum Ogolnokształcące Sióstr Urszulanek w Rankingu Miesięcznika Perspektywy wśród szkół Licealnych zajęło 2 miejsce w Rybniku, 15 miejsce w województwie śląskim oraz 151 miejsce w kraju wśród najlepszych liceów w Polsce. 

 

PAŹDZIERNIK 2018

DM

DT

WYDARZENIE SZKOLNE

1.

PN

Apel różańcowy dla SP 1-3 (odp. D. Sitko, 3B SP)

Apel różańcowy dla SP kl. 4-6 (odp. p. M. Dudek, 6B SP)

Apel Różańcowy dla SP 7-8 i IIIGIM, odp. p. F. Pawlas - Szczech

*Konferencja RP (LO+GIM+SP), godz. 15.15– program wychowawczo – profilaktyczny (odp. p. K. Zawadzka i Zespół Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej)

Wyjście do kina  „ Dywizjon 303” klasy: IIIABCG, 1ab (4,5,6 lekcja)

2.

WT

 

3.

ŚR

*Dzień Postaci z książek, SP, GIM, LO

Spotkanie nt. Problemy uczniów klas 7. Klasa 7A 7 lekcja, klasa 7B 6 lekcja

4.

CZ

Spowiedź SP 1-6

5.

PT

*Msza Św. dla SP (kaplica szkolna), godz. 9.30 (o. Franciszkanin)

Wyjazd klas 2ab do Warszawy

Szkoła Katechetów Parafialnych

6.

SB

Szkoła Katechetów Parafialnych

7.

ND

 

8.

PN

*Urodziny Wychowawcy, p. S. Paprotny, kl. 5BSP, Msza Św. 7.50 w kaplicy (ks. Witold), 1 i 2 lekcja (odp. za przygotowanie z klasą p. A. Trella - Leśnik)

9.

WT

 

10.

ŚR

Apel dla SP 1-3 z okazji Dnia Papieskiego (odp. p. M. Pogocka, kl.1ASP)

Apel dla SP 4-6 z okazji Dnia Papieskiego (odp. p. S. Paprotny, kl. 5BSP)

Apel 7-8 SP, GIM (budynek I) z okazji Dnia Papieskiego(odp. p. K. Szweda, kl. IIIBG)

11.

CZ

Apel LO (budynek I) z okazji Dnia Papieskiego(odp. p. B. Bykowska, kl. 3bLO)

12.

PT

Szkoła Katechetów Parafialnych

13.

SB

Szkoła Katechetów Parafialnych

14.

ND

 

15.

PN

*Dzień Nauczyciela 

8.30 – spotkanie w auli (budynek I) dla SP, przedstawienie kl. 3A SP, odp. s. Noemi Olszowa (Wychowawcy SP pracują według planu; po części artystycznej w SP – zajęcia z Wychowawcami do czasu wyjścia na Mszę Św.; odbiór dzieci z SP po Mszy Świętej, o godz. 11.00)

10.00 – wspólna dla wszystkich Msza Święta w kościele KsiężyWerbistów

- spotkanie w auli, przedstawienie IIIAG, odp. p. D. Trella  (uczestniczą delegacje wszystkich klas 7-8 SP, GIM, LO)

- poczęstunek w salce (Nauczyciele, Pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców)

16.

WT

*godz. 8.30 - Próba w kościele dla 1A i 1B SP

Tydzień Misyjny, odp. s. Benedykta, SP 4 - 6

17.

ŚR

*godz. 8.30 - Próba w kościele dla 1A i 1B SP

18.

CZ

Próba w kościele dla klas pierwszych LO, 1AB i 7AB SP, scholi,  pocztu sztandarowego i ministrantów:

*godz. 8.30 - Próba w kościele dla 1A i 1B SP

*godz. 12.25 – wyjście scholi na próbę w kościele (odp. p. D. Zdrzałek, s. Joanna)

*godz. 13.15 – próba w kościele dla kl. 7AB SP

*godz. 14.20 – próba w kościele dla kl. 1ab LO

*godzina próby dla ministrantów – do ustalenia z ks. Witoldem

19.

PT

Święto patronalne szkoły – św. Urszuli (w tym dniu nie ma lekcji)

10.00 – wspólna dla wszystkich Msza Święta w kościele Księży Werbistów

- spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach

- poczęstunek w salce

Wychowawcy SP pracują według planu, odbiór dzieci z SP po Mszy Świętej i spotkaniach w klasach, ok. godz. 12.00

20.

SB

-

21.

ND

 

22.

PN

*Apel LO, Podsumowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych, odp. p. G. Bonk

 

23.

WT

*Apel GIM i kl. 7-8 SP, Podsumowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych, odp. p. G. Bonk

24.

ŚR

*Apel SP 1-3, Podsumowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych, odp. p. G. Bonk

25.

CZ

*Apel SP 4-6, Podsumowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych,

Konkurs Biblijny  etap szkolny klasy 5-8 odp. S. Halina Drozdżyńska

26.

PT

*Urodziny Wychowawcy, D. Grzegorzyca, kl. 8ASP, Msza Św. 7.50

(ks. Witold), gab. G3 (1 i 2 lekcja) (odp. za przygotowanie z klasą p. K. Szweda)

Szkoła Katechetów Parafialnych

27.

SB

Szkoła Katechetów Parafialnych

28.

ND

Spotkanie absolwentów szkól urszulańskich w Rybniku:

- 9.30 – Msza św. w kaplicy szkolnej (ks. Witold Psurek)

- spotkanie w salce jadalnej, możliwość zwiedzania szkoły

29.

PN

*Konferencja szkoleniowa RP (LO+GIM+SP), godz. 15.15

30.

WT

 

31.

ŚR

Apel dla SP 1-3 z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych (odp. p………………)

Apel dla SP 4-5 z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych (odp. p. A. Frystacka)

Apel LO, GIM 7-8SP (aula, budynek I)– refleksja z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych,  odp. p. D. Bożętka

 

 

Joomla templates by Joomlashine