ZSU na Facebooku

Srebrna Szkoła 2017

  Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017". 

Kwicień 2017

 

DM

DT

WYDARZENIE SZKOLNE

1.

SB

-

2.

ND

-

3.

PN

*Urodziny Wychowawcy, p. F. Kubica, kl. 4A SP, Msza Św. 10.40 (ks. Witold), gab. … (4 i 5 lekcja) (odp. za przygotowanie z klasą p. A. Trella - Leśnik)

*XIII Olimpiada Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów, Nędza, odp. p. B. Bykowska - Meghaichi

*Konsultacje z nauczycielami SP, godz. 17.00 (wychowawcy klas), godz. 17.45 – wszyscy Nauczyciele uczący w SP

* Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. 3ab LO oraz powiadomienie uczniów i Rodziców (nauczyciele uczący w klasie 3abLO)

4.

WT

Dzień otwarty w LO, godz. 10.00 (samorząd uczniowski LO, nauczyciele)

5.

ŚR

*Apel o Katyniu w LO (odp. p. A. Stelmaczonek, kl. 1aLO)

*Szkolenie nt. e-bezpieczeństwa, Katowice WOM, p. K. Zawadzka, s. A. Duszyńska

6.

CZ

*Apel o Katyniu w GIM (odp.p. M. Liszka, kl. ICG)

*SPOTKANIE z uczniami klas IIIABC GIM nt. procedur egzaminacyjnych, godz. 11.40, sala gimnastyczna, odp. s. H. Drożdżyńska

Rada Rodziców LO, godz. 18.00 (salka jadalna)

7.

PT

*Msza Święta dla Gimnazjum – I Piątek Miesiąca, godz. 7.50 (ks. Witold)

*Msza Święta dla SP – I Piątek Miesiąca, godz. 9.35 (o. Franciszkanin)

*Msza Święta dla LICEUM – I Piątek Miesiąca, godz. 12.30 (ks. Witold)

*Spotkanie formacyjne dla pracowników administracji i obsługi ZSU, godz. 8.30 i 13.20, gab. … (prowadzi: s. Małgorzata Galiorz)

8.

SB

Dzień otwarty dla uczniów klas VI SP, godz. 10.00 (samorząd uczniowski GIM, nauczyciele)

9.

ND

Niedziela Palmowa

10.

PN

*Spotkanie z Maturzystami (procedury maturalne), odp. s. A. Duszyńska (AULA), godz. 8.00

*Życzenia świąteczne w Kurii, KO i UM (dyrektor, samorząd uczniowski), od godz. 9.00

11.

WT

Wykłady nt. kultury żydowskiej dla LO prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Agnieszka Jagodzińska), odp. p. D. Bożętka

12.

ŚR

Życzenia świąteczne w szkole, w tym dniu lekcje skrócone dla GIM i LO

- godz.10.30 Spotkanie świąteczne w auli dla SP (życzenia i krótkie przedstawienie – odp. F. Kubica, kl. 4AB)

- godz. 12.30 Spotkanie świąteczne dla GIM (przedstawienie:  s. Joanna          i koło teatralne)

- godz. 13.30 Spotkanie świąteczne dla LO (przedstawienie:  s. Joanna i koło teatralne)

*Zakończenie klasyfikacji w kl. 3ab LO - wystawienie ostatecznych ocen końcowych

13.

CZ

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14.

PT

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

15.

SB

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

16.

ND

WIELKANOC

17.

PN

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18.

WT

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

19.

ŚR

*egzamin gimnazjalny, część humanistyczna (według harmonogramu), Msza Święta dla uczniów kl. III ABC GIM, godz. 7.30 (ks. W. Psurek)

*Wyjazd klasy 1A SP na Warsztaty wiosenne, „Gadziokarnia”, Żory – Rój, godz. 8.30, odp. s. Noemi Olszowa

20.

CZ

*egzamin gimnazjalny, część matematyczno – przyrodnicza (według harmonogramu)

21.

PT

*egzamin gimnazjalny, część język obcy nowożytny (według harmonogramu). GIMNAZJUM – zajęcia odwołane, LICEUM i SP – według planu

*Dzień Ziemi – SP I – III (odp. p. K. Jarska)

*Urodziny Wychowawcy, p. F. Szweda, kl. 2aLO, Msza Św. 12.30 (ks. Witold), gab. G7 (6 i 7 lekcja) (odp. za przygotowanie z klasą – p. M. Liszka)

*Konferencja klasyfikacyjna kl. 3abLO, godz. 15.10 –uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w LO

22.

SB

-

23.

ND

-

24.

PN

*godz. 8.50 – 12.30 - Program Archipelag Skarbów, LO, kl. 1-3

*godz. 15.10 – konferencja RP (LO+GIM), program Archipelag Skarbów

*godz. 17.00 – spotkanie dla Rodziców uczniów klas II i III GIM o raz uczniów klas 1-3 LO, Archipelag Skarbów (sala gimnastyczna)

25.

WT

*godz. 8.50 – 12.30 - Program Archipelag Skarbów, LO kl. 1 -3

*Rozdanie nagród konkursu „Jak chleb”, p. G. Bonk, aula, godz. 13.30

26.

ŚR

*godz. 8.50 – 12.30 - Program Archipelag Skarbów, GIM kl. II i III

27.

CZ

*Apel wspólny dla LO i GIM z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja(odp. p. G. Ryborz - Cebula)

*godz. 8.50 – 12.30 - Program Archipelag Skarbów, GIM kl. II i III

*Apel dla SP I - III z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja(odp. kl. 1A SP, s. M. Pogocka)

*Apel dla SP IVz okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja(odp. kl. 4A SP, p. A. Trella - Leśnik)

28.

PT

*Pożegnanie klasy 3abLO (lekcje skrócone dla GIM i LO; w tej uroczystości uczestniczą tylko uczniowie LO i wszyscy nauczyciele uczący w LO):     

11.40 – Msza Św. w intencji uczniów klasy 3abLO (ks. Witold Psurek), spotkanie w auli, przedstawienie kl. 2abLO (odp. p. A. Kulas, p. F. Szweda) 

*Przygotowanie sal do egzaminu maturalnego

29.

SB

 -

30

ND

-

 

 

Joomla templates by Joomlashine