ZSU na Facebooku

Srebrna Szkoła 2017

  Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017". 

MAJ 2017

DM

DT

WYDARZENIE SZKOLNE

1.

PN

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

2.

WT

dzień wolny

3.

ŚR

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

4.

CZ

rozpoczęcie pisemnych egzaminów maturalnych (wg. harmonogramu)

*wyjazd naukowy do Krakowa, kl. IIAG, odp. p. B. Kordas, s. M. Korda

*wyjazd do Krakowa kl. IIIBG, odp. s. W. Świętosławska, s. J. Łaciak, p. D. Trella

*wyjazd naukowy do Krakowa, kl. 1bLO, odp. s. B. Markiewicz, p. F. Pawlas – Szczech

* wyjazd naukowy do Katowic, kl. 1aLO, odp. p. F. Szweda, p. D. Grzegorzyca

5.

PT

*godz. 9.35 - Msza Święta I piątkowa dla uczniów SP (o. Franciszkanin)

*wyjazd do Krakowa kl. IIIBG, odp. s. W. Świętosławska, s. J. Łaciak

6.

SB

*wyjazd do Krakowa kl. IIIBG, odp. s. W. Świętosławska, s. J. Łaciak

7.

ND

-

8.

PN

Egzamin maturalny z języka angielskiego – dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla LO i GIM, SP – lekcje wg planu

9.

WT

 

10.

ŚR

 

11.

CZ

Spotkanie Rady Rodziców GIMNAZJUM, godz. 18.00, salka jadalna

12.

PT

*Urodziny Wychowawcy, p. M. Roś, kl. IIIAG, Msza Św. 7.50

(ks. Witold), gab. G1 (1 i 2 lekcja) (odp. za przygotowanie z klasą-s. Halina)

*Spotkanie organizacyjno - formacyjne dla pracowników obsługi ZSU,
godz. 8.30 i 13.20, gab. … (prowadzi: s. Marcelina Sil)

13.

SB

-

14.

ND

-

15.

PN

 

16.

WT

 

17.

ŚR

 

18.

CZ

Spotkanie Rady Rodziców SP, godz. 18.00, salka jadalna

19.

PT

*Urodziny Wychowawcy, s. J. Żuk, kl. IIBG, Msza Św. 7.50 (ks. Witold), gab. G5 (1 i 2 lekcja) (odp. za przygotowanie z klasą p. D. Grzegorzyca)

*Pielgrzymka dzieci I – komunijnych, odp. s. M. Niemiec, ks. W. Psurek

20.

SB

-

21.

ND

-

22.

PN

*Wystawienie przewidywanych ocen rocznych oraz powiadomienie uczniów i Rodziców (wszyscy nauczyciele)

*Wywiadówka LOi GIM, godz. 17.00 – poinformowanie Rodziców o przewidywanych ocenach rocznych(wychowawcy, nauczyciele uczący wLO i GIM)

23.

WT

*wyjazd na konferencję naukową (j. polski) do Wadowic, gr. 2ab/ (j. polski rozszerzony), odp. s. J. Żuk

Wywiadówka SP, godz. 17.00(wychowawcy, nauczyciele uczący w SP)

24.

ŚR

*konkurs piosenki angielskiej SP 1-4 (aula, budynek I), odp. p. K. Muskietorz, p. M. Kolenda

25.

CZ

*Inscenizacja „Makbeta”, kl. 1ab (gr. rozszerzona j. polski), godz. 8.00, aula (uczestniczą kl. IIIABC GIM oraz 1 i 2 LO)

26.

PT

*wyjazd na Urszulańskie Dni Młodych (Poznań), s. J. Żuk, s. M. Niemiec, s. K. Luberda

27.

SB

*wyjazd na Urszulańskie Dni Młodych (Poznań), s. J. Żuk, s. M. Niemiec, s. K. Luberda

28.

ND

*wyjazd na Urszulańskie Dni Młodych (Poznań), s. J. Żuk, s. M. Niemiec, s. K. Luberda

29.

PN

*wyjazd na Festiwal Nauki (Uniwersytet Opolski), gr. 2ab (chemia rozszerzona), odp. p. D. Zdrzałek, p. A. Kustra – Mruzek

*konkurs dla gimnazjalistów z języka niemieckiego, odp. p. M. Liszka

*Konferencja RP (LO+GIM+SP), sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,godz. 15.10

30.

WT

 

31.

ŚR

*konkurs dla GIMNAZJUM, Kultura krajów angielskojęzycznych, odp. p. K. Muskietorz, p. M. Kolenda

*szkolenie dla Wychowawców SP, GIM, LO, godz. 12.30 (czytelnia)

Zakończenie stażów awansu zawodowego

 

*Egzaminy maturalne:

- Ustne – język obcy nowożytny (4 – 26 maja) oraz język polski (08 – 20 maja)

- Pisemne (4 – 19 maja) wg. harmonogramu

*Przygotowanie gabinetów do ustnych egzaminów maturalnych (dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych)

G5 - j. polski (p. D. Bożętka, s. J. Żuk)

G7 – j. obce (p. M. Gołasz, p. Z. Wolny)

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine